Průmyslový areál Lysá nad Labem
Výrobní a skladový areál se nachází přímo u nákladového nádraží. Areál má celkovou plochu 20 000 m2. Přízemní haly se světlou výškou, pod kopulí 3,5m až 6m, mají plochu 7000 m2 a jsou přístupné pro nákladní auta.

Zpět