Aktuální nabídka prací, služeb a spolupráce

Informatika
 • Řízení IT projektů v oblasti finančních produktů
 • Testování SW v oblasti bankovnictví
 • Analýza bankovních systémů na vymáhání pohledávek
 • Metodika testování a využití CASE nástrojů pro testování (TeamTrack, TestDirector, MercuryQualityCenter, WinRunner)
8 let práce pro GE Money Multiservis a GE Money Bank v oblasti analýzy a testování SW na správu bankovních produktů a vymáhání pohledávek. Účast na řízení projektových týmů v oblasti rozvoje bankovních produktů. Zde nabízíme konzultace, expertízy, spolupráci na rozvojových projektech, případně dlouhodobější externí spolupráci.


Poradenství v oblastí dotací z veřejných zdrojů ČR a strukturálních fondů EU

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších aktivit společnosti MAVIS v posledních čtyřech letech. Naši klienti získali dotace v objemu již více než 100 mil. Kč.

Zde nabízíme:
 • Poradenství a konzultace k dotacím v oblasti výzkumu a vývoje
 • Zpracování a optimalizace žádostí o dotace na základě podnikatelského záměru (projektu)
 • Vyhodnocení reálnosti uplatnění podnikatelského záměru (projektu)
 • Získávání vhodných spoluřešitelů pro rozvojové projekty (výzkumné ústavy, VŠ)
 • Zajištění finančních zdrojů na rozvojové projekty (doplnění financování projektu)

Finanční produkty (pojišťovnictví, hypotéky, půjčky)
 • Zprostředkování služeb pojišťovacího makléře
 • Poradenství v oblasti hypoték
 • Výhodné životní pojištění
 • Analýza realizace půjček
Práce s finančními produkty patří tradičně k silným stránkám společnosti. MAVIS má za sebou úspěšné založení jednoho z největších penzijních fondů a dvou pojišťoven, včetně účasti na vrcholovém řízení těchto společností. Dále organizaci a provoz prodejních sítí. Rozvíjí aktivity v oblasti pojišťovacího makléřství: analýzy pojistných rizik, poradenství, pojišťovací servis, pojištění osob i firem. Podle aktuální potřeby realizujeme ve spolupráci s řadou externích subjektů. Poradenství a realizace hypoték.


Ekonomické a organizační poradenství
 • Analýzy a vypracování smluv
 • SWOT analýzy a doporučení dalšího postupu
 • Rozvojové a marketingové projekty
 • Analýza informačních systémů
Dlouholetá praxe v oblasti podnikového poradenství. Desítky zpracovaných projektů v rámci společnosti MAVIS. Např.: 1. LF UK Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha, Hydrosystem group, Podnikatelský penzijní fond, Česká podnikatelská pojišťovna, Městská část Praha Březiněves, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, atd.


Správa a likvidace společností
 • Správní rady a statutární orgány společností - poradenství k činnosti statutárních orgánů, příprava a organizace valných hromad
 • Činnost likvidátora (spolupracovníka likvidátora)
Dlouholetá aktivní činnost v řídících orgánech společností (a.s., s.r.o.). Působnost likvidátora - úspěšně a v krátké době zlikvidované 2 společnosti s r.o. (pro OS KOVO). Nabízíme osoby vhodné pro výkon funkce likvidátora nebo spolupráci při provádění likvidací. Rychlost a spolehlivost.


Správa a obchod s nemovitostmi

Zabýváme se též servisem a poradenstvím při prodeji / koupi nemovitostí. Umíme vyhledat komerčně zajímavé nemovitosti, které doposud nejsou v běžných nabídkách realitních firem.


Adresa: Osadní 26, 17000 Praha 7
Telefon: +420 283 871 294
Mobil: +420 777 275 080
Email: mavis@mavispraha.cz