O nás

Akciová společnost MAVIS působí v oblasti finančního, organizačního a ekonomického poradenství od svého vzniku v roce 1995.
Název společnosti symbolizuje hlavní myšlenku: podporu a rozvoj podnikatelských aktivit, tedy MAnažerský serVIS. V období privatizace zpracovala společnost desítky privatizačních projektů, příprav, provádění a vyhodnocování valných hromad společností. MAVIS patří k zakladatelům penzijních fondů (původní Podnikatelský penzijní fond) a pojišťoven (Česká podnikatelská pojišťovna, Česká úrazová pojišťovna). Společnost též dlouhodobě působila jako pojišťovací makléř a správce prodejních sítí finančních produktů.
Partneři a pracovníci společnosti mají dlouholeté zkušenosti v oblastech projektových prací, informatice, marketingu, likvidaci společností a zejména v oblasti finančních produktů. V posledních letech se též zaměřujeme na obchod s vybranými komerčními nemovitostmi, jejich správou a revitalizací. V neposlední řadě to jsou aktivity zaměřené na získávání dotací v oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost dlouhodobě spolupracuje s vybranými odborníky a experty z vysokých škol, znaleckých ústavů, finančních společností a s pracovišti různých oborů oblasti výzkumu a vývoje. Spolupracujeme a udržujeme dobré vztahy i s řadou pojišťovacích a realitních makléřů.
Akcionáři společnosti jsou pouze fyzické osoby.

Aktuální nosné aktivity společnosti:
  • Ekonomické, organizační a finanční poradenství pro fyzické i právnické osoby,
  • Práce v oblasti IT v bankovnictví,
  • Poradenství v oblastí dotací z veřejných zdrojů ČR a strukturálních fondů,
  • Finanční produkty (pojišťovnictví, hypotéky, půjčky),
  • Správa a likvidace společností,
  • Komerční nemovitosti - správa a obchod